El boig de la ciutat

2 Stars
 6b+

Adjacent Routes
<< Sopa de kabra < Carrer dels torrats  |  Sota una estella > Els pets >>


Climb the vague red streak.

USER COMMENTS

No comments on this route. Login to your ROCKFAX account to add your comments - Search for comments.