Sota una estella

1 Stars
Technical
 6c

Adjacent Routes
<< Carrer dels torrats < El boig de la ciutat  |  Els pets > La rata penada >>


A grey streak.

USER COMMENTS

No comments on this route. Login to your ROCKFAX account to add your comments - Search for comments.